Marius Vasile

Previous
Next

Tournai Faculty

Location: Tournai, Belgium
Year of photography: 2019
Architects: Aires Mateus